สำหรับจัดเลี้ยง

บรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและงานจัดเลี้ยงพิเศษในโอกาสต่างๆ

ไอศกรีมแซนวิช

*3 กก. ≈ 1.5 แกลลอน, 6 กก. ≈ 3 แกลลอน