ไพน์

จะแบ่งปันหรือกินเอง ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหน แค่นำไพน์รสชาติที่ชอบกลับบ้านไปด้วย แล้วเพลิดเพลินไปกับมัน