รสชาติเมืองร้อน

รสสัมผัสของเขตร้อนแท้ๆ ผสมมะพร้าวหวานมันอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว