รวมมิตร

ส่วนผสมที่ลงตัวของข้าวโพดหวาน, ขนุน และลอดช่องในไอศกรีมมะพร้าว
บรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ
ถังพลาสติก

3 กก.

ถังพลาสติก

6 กก.

ถังกระดาษ

3 กก.

กล่องใหญ่

1 ลิตร

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา